Desemnarea celor 4 viceprimari ai municipiului Chișinău

ion_ceban_vitse

Primarul General, Ion Ceban, a anunțat candidaturile pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău, luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Aceștia sunt: Victor Chironda, urbanist, expert în dezvoltare urbană durabilă, consilier municipal – Viceprimar pe domeniul planificării urbane; Angela Cutasevici, ex-Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – Viceprimar pe domeniul social și în special pe domeniul educației; Inga Ionesii, Ambasador al Republici Moldova în Estonia – Viceprimar pe domeniu investiții și economie, Ilie Ceban, Avocat, magistru în drept – Viceprimar pe domeniu juridic.

Edilul Capitalei, Ion Ceban a precizat că selectarea viceprimarilor de ramură a fost făcută pe bază de profesionalism, din dorința acestora de a munci în folosul cetățenilor și a orașului, precum și datorită dedicației cu care își fac respectivii candidați meseria.

Subiectul numirii viceprimarilor de ramură este inclus sub numărul 1 pe ordinea de zi a ședinței CMC din 20 noiembrie, 2019.  

Conform art. 17, aliniat 2 al Legii privind Statutul municipiului Chișinău, viceprimarii sunt aleși la propunerea Primarului General prin decizia Consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la două şedinţe consecutive de către Consiliul municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, Primarul General numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința Consiliului municipal.

Logo_MAN_CEBAN