„Planul de amenajare a teritoriului este documentul care va sta la baza dezvoltării Chișinăului pentru ani înainte”. Documentul se află în elaborare.

ion_ceban_unimedia

Într-o discuție cu Primarul General a capitalei, Ion Ceban, am aflat despre necesitatea și importanța elaborării Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău, dar și cum se vede proiectarea viitorului capitalei utilizând instrumente de planificare a teritoriului, în primă etapă – Strategia socio-economică și de dezvoltare a teritoriului.

Cum a inițiat municipalitatea pornirea și procesul de dezvoltare și elaborare a Planului de amenajare a teritoriului?

Ion Ceban: „Vreau ca toată lumea să cunoască, că asupra Planului de amenajare a teritoriului și a Strategiei social-economice de dezvoltare a municipiului Chișinău, care reprezintă etapa I a planului, se lucrează din iunie, anul 2020. Chișinăul are nevoie de un Plan strategic de dezvoltare – Plan de amenajare a teritoriului. Este un prim pas de determinare a viziunii de dezvoltare și a principalilor piloni de dezvoltare, începând cu cei sociali, economici, de mediu, până la cei demografici. Ne propunem să identificăm tot ce este important pentru dezvoltarea unei comunități, creșterea economică și a calității vieții locuitorilor municipiului.

În baza acestei viziuni, în paralel, urmează să fie elaborat și caietul de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General.

Chișinău este în aria metropolitană, unde există o aglomerație foarte mare, de aceea, deținând acest statut, trebuie să avem o viziune foarte clară despre cum este și cum vrem să vedem Chișinăul peste ani”.

 Ați putea povesti despre cum a apărut ideea de a apela la ajutor internațional? Cum a început totul?

Ion Ceban: „Această inițiativă a apărut dintr-o necesitate vitală și extrem de mare pentru municipiul Chișinău. Probabil persoanele din afara acestui domeniu sau locuitorii nu percep pe deplin necesitatea acestor documente strategice, însă noi, fiind responsabili de administrarea și dezvoltarea orașului, știm cât de importantă este planificarea strategică a teritoriului, asupra infrastructurii și nu doar. Nu pot fi implementate și dezvoltate proiecte, construite noi obiecte, nu pot fi dezvoltate idei, dacă acestea nu au un scop și o viziune bine gândită pe termen lung.

De calitatea acestor documente, depinde cum se vor intercala toate programele municipale, având în vedere complexitatea acestora, precum și faptul, că totul se desfășoară în spațiu, pe teren și interconexiunea acestor programe și se regăsește anume în documentul strategic de dezvoltare teritorială. Succesul dezvoltării stă în coordonarea și coerența acțiunilor, pentru care este imperios necesar să fie stabilite scopurile și obiectivele.

Primul și cel mai important lucru e să înțelegem despre faptul, „Ce fel de oraș este Chișinău și încotro mergem?”.

Luând în considerație că nu s-au elaborat pe parcursul anilor documente strategice de asemenea anvergură, dar și lipsa acută de resurse, atât financiare cât și de specialiști, s-a apelat la solicitarea ajutorului internațional. Și pentru că dorim să utilizăm la elaborarea documentelor strategice experiența altor orașe, a experților internaționali, ne-am propus să elaborăm un instrument care chiar va fi folosit și implementat în timp și care va schimba la față orașul nostru”.

Ce experți internaționali sunt implicați și care este funcția lor, de ce anume ei?

Ion Ceban: „La elaborarea Planului de amenajare a teritoriului și a Strategiei social-economice de dezvoltare ne ajută cu titlu gratuit experți din companiile „Master’s Plan” și „Cushman & Wakefield” de la Moscova. Specialiștii conlucrează cu Comitetul de supraveghere municipal, o structură foarte amplă, unde se încadrează diverși experți și responsabili locali. De multe ori, lumea întreabă cine urmează să de-a aprecieri asupra acestui proces?

PATM este un document la care participă toți.

Este documentul orașului, care se consultă în toate etapele de elaborare prin diferite tehnici – mese rotunde, workshop-uri, anchete publice, consultări conform regulilor de acces al publicului la luarea deciziilor de importanță deosebită.

În prima etapă s-au organizat interviurile cu experții din diferite domenii, care au venit cu viziuni proprii asupra situației pe diverse direcții de dezvoltare a municipiului Chișinău, precum și pe problemele existente și posibilități de soluționare.

În urma acestor interviuri au fost vizite atât în teren pe teritoriul orașului Chișinău cât și în toate localitățile din suburbii, întâlniri cu cetățenii, în care au fost dezbătute și identificate problemele. Vor urma consultări cu toate grupurile țintă identificate, cu experții pe diferite domenii, cu comunitatea științifică, academică, cu reprezentanții business-ului, dezvoltatorii și cu toți locuitorii, pe etape.

Procesul de consultări acum va continua, în paralel, cu consultarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General, care a fost plasat în procedura de consultări. Totul se organizează cu concursul grupului de supraveghere, conform planului care va fi făcut public.

Aprecierea documentului o vor da experții locali, cei care sunt versați în acest domeniu și, desigur locuitorii orașului, care sigur știu și să analizeze și să discearnă asupra dezvoltării orașului în care trăiesc.

Ceea ce fac colegii din Federația Rusă ține de organizarea și sistematizarea informației pe care o producem noi. Am reușit să construim o colaborare frumoasă între experții locali și specialiștii internaționali, mă bucură acest lucru și suntem deschiși să comunicăm locuitorilor municipiului Chișinău despre fiecare etapă realizată, iar acum suntem la cea de-a doua etapă importantă din acest proces”.

Cât costă aceste servicii și cine le achită?

Ion Ceban: „Federația Rusă ne oferă aceste servicii sub formă de donație, ei vin pe partea sa de expertiză. Banii nu se duc de la Chișinău și nu ajung aici. Anume această abordare o aplică echipa de la Moscova. Aceste lucrări, estimativ, ar costa municipalitatea aproximativ 30 de milioane de lei”.

De ce sunt necesare aceste documente strategice? De ce capitala are nevoie de acestea?

Ion Ceban: „Pentru ca să fie asigurată sinergia tuturor programelor de dezvoltare a municipiului, să fie asigurate condiții maximale pentru activitatea businessului, care este generatorul dezvoltării.

Ca să fie păstrate și puse în valoare obiectele cu valoare patrimonială, să fie păstrat și extins spațiul cu zone verzi, să fie o determinare pentru fiecare industrie în parte, și fie stabilite reguli pe care toți le vor respecta.

Ce vrem să facem mai departe, cum dezvoltăm economia, cum acoperim cheltuielile sociale în perspectivă de câțiva ani înainte? Cu ajutorul Planului de amenajare a teritoriului și a Strategiei socio-economice vom putea avea răspuns și claritate la aceste întrebări”.

Cât sunt de importante aceste instrumente, pentru ca orașul Chișinău să ajungă o capitală modernă în viitor?

Ion Ceban: „Este foarte important să avem o abordare cât se poate de largă și incluzivă, în ceea ce ține identificarea acestor soluții. Este foarte bine și util că pe durata colaborării cu echipa din Federația Rusă, au acces la lucrări locuitorii capitalei.

Acest lucru mă bucură foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și continuă să se implice.

Sunt sigur că împreună putem face un produs bun, un produs care să stea la baza dezvoltării municipiului Chișinău, pentru ani înainte. Un produs care să fie și un pilon pentru Planul Urbanistic General, care urmează să fie actualizat și pentru care am dat startul deja la toate procedurile, precum și alte documente cu caracter strategic: concepția dezvoltării centrului istoric a municipiului, dezvoltarea turismului, planificarea zonală, valorificarea potențialului care anterior era cumva omis (de exemplu, albia râului Bâc), suburbiile și multe altele, care sunt parte componentă a ariei metropolitane – Chișinău.

Trebuie să reușim împreună și asta vom face!”

***

Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău este un document strategic ce va stabili viziunea și prioritățile de dezvoltare a capitalei pe o perioadă mai mare de timp.

 Amintim că, Primăria municipiului Chișinău a inițiat lucrul asupra elaborării Planului de amenajare, în luna iunie 2020, proces care prevede o documentare amplă asupra situației de fapt. Prima etapă, Strategia socio-economică a fost definitivată și constă în studii de fundamentare.

unimedia.info

pentru_md