Sprijinul necontenit al Primăriei Chișinău pentru persoanele cu nevoi speciale

ion_ceban_persoane_necesitate

Primăria municipiului Chișinău nu încetează că acorde un șir de servicii permanente, produse și ajutoare financiare persoanelor cu dizabilități din capitală.

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată pe 3 decembrie, Primăria Capitalei, prin intermediul Direcţiei Asistență Medicală şi Socială și cu sprijinul partenerilor, Misiunea fără Frontieră şi Fundația de binefacere „Christian Aid Ministries” din Moldova, a asigurat acordarea a 90 de colete cu produse alimentare, 24 de colete cu scutece și în continuare, în luna decembrie, urmează distribuirea a încă 50 de colete cu produse alimentare.

Prin intermediul Asociației „Laolaltă”, 300 de persoane, inclusiv 57 de persoane cu dizabilități, timp de 3 săptămâni, vor avea posibilitatea să facă cumpărături de produse alimentare și de igienă, odată în săptămână, în schimbul unor puncte, în cadrul Centrului DIGNITY, iar alte 500 de persoane cu dizabilități severe vor beneficia de asistență sub formă de produse alimentare, de igienă, filtre pentru apă, lenjerie de pat, prosoape, pături și haine de iarnă, cu suportul Societății Crucea Roșie.

De asemenea, sâmbătă, 2 decembrie, 100 de persoane cu dizabilități, membri ai Clubului Sportiv „Inva-profil”, au avut parte de o masă festivă în sumă de 25000 de lei, finanțată de Primăria Municipiului Chișinău.

Tot din fondul municipal de susținere a populației, 50 de persoane cu dizabilități, membrii ai Societății Invalizilor, au beneficiat de ajutor material, în sumă totală de 100 000 de lei.

„Primăria Chișinău depune eforturi pentru ca toți cetățenii municipiului să se simtă membri deplini ai societății, ca nimeni să nu se simtă izolat sau exclus din societate. O prioritate deosebită pentru municipalitate reprezintă asigurarea accesului copiilor cu necesități speciale la studii. La nivel de municipiu funcționează 67 de Centre de Resurse Educaţionale Incluzive, cu un contingent de 882 de copii încadrați în 714 instituţii de învăţământ primar şi secundar şi 168 de copii plasați în instituţiile de educaţie timpurie, ghidați de 73 de cadre de sprijin”, a scris primarul general ion Ceban pe rețelele sociale.

Edilul Capitalei a precizat că, la nivel de municipiu, sunt realizate un șir de programe și servicii care vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Este vorba de:
Programul de Asistență socială personală, adresat persoanelor cu dizabilități severe;
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități și singuratice;
Serviciul „Echipa Mobilă” pentru copii cu dizabilități;
Serviciul „Echipa Mobilă” pentru adulți cu dizabilități severe și accentuate;
Serviciul ,,Asistență Personală” pentru copii cu dizabilități severe;
Serviciul „Casa Comunitară pentru copii cu dizabilități”;
Centrul de reabilitare „Casa Gavroche”;
Serviciul pentru copii cu dizabilități „Respiro”;
Centrul de plasament pentru copii „Lumina”, destinat inclusiv copiilor cu dizabilități accentuate și severe;
Centrele de recuperare a copiilor „Traian”, „Atenție” și „Casa Speranței”;
Centrul de zi pentru copiii cu boli rare și autism ,,Fluturele Albastru”;
Centrul „ADIR”, unde persoanele cu dizabilități pot beneficia gratuit de diverse metode de terapie și de consiliere psihologică;
Centrul de zi și activități „START”, un serviciu social destinat persoanelor cu dizabilități intelectuale.

De asemenea, în cadrul subdiviziunilor municipale funcționează programe destinate susținerii persoanelor cu deficiențe de vedere, celor cu deficiențe de auz, de asigurare cu glucometre a persoanelor cu diabet zaharat etc.

Totodată, în vederea consolidării infrastructurii pentru persoanele cu nevoi speciale și CES, din bugetul municipal au fost alocați 10 milioane de lei, inclusiv: pentru instalarea rampelor de acces în 42 de instituţii de învăţământ și amenajarea taberelor pentru copii.

Pe parcursul a 11 luni a anului 2023, circa 22500 de persoane cu dizabilități, au beneficiat de diverse forme de asistență socio-medicală, după cum urmează:
1500 de persoane singuratice – servicii de îngrijire socială la domiciliu;
1541 de persoane adulte cu dizabilități – servicii de asistență şi suport;
Peste 100 de persoane adulte cu dizabilități au beneficiat de asistență socială şi psihologică, precum şi de servicii de reabilitare/recuperare, prestate la domiciliu de către specialiștii Serviciului social „Echipă Mobilă”;
pentru 9 persoane fără domiciliu stabil și cu necesități de îngrijire au fost achiziționate servicii de plasament;
50 de persoane beneficiază de servicii sociale de zi și activități de dezvoltare a abilităților de autoservire, de autonomie și dezvoltare a personalității persoanelor cu dizabilități de intelect și tulburări din spectrul autismului, prin intermediul Centrelor „START” și „ADIR”;
232 de persoane cu dizabilități au beneficiat de servicii integrate de asistență specializată persoanelor care trăiesc cu HIV și familiilor acestora, prin intermediul Centrul Social Regional „Renașterea”;
45 de persoane cu dizabilități – servicii integrate de asistență temporară, de găzduire și orientare, în vederea diminuării situației de dificultate și crearea premiselor necesare pentru integrarea acestora în societate/familie;
2671 de persoane – prânzuri calde prin intermediul Serviciului de alimentare;
92 de persoane – ajutătoare tehnice şi protetico-ortopedice (cărucioare, bastoane/cârje/subcoate și premergătoare) cu suportul partenerilor donatori;
195 de persoane – bilete de reabilitare/recuperare în sanatoriul „Speranța”, or. Vadul lui Vodă;
circa 2500 de persoane – asistență umanitară, acordată cu suportul Societății de Cruce Roșie, A.O. „Concordia”, A. O „Laolaltă”, „Misiunea fără frontieră” şi Fundaţia de binefacere „Christian Aid Ministries” din Moldova.
100 de persoane cu dizabilități – frizerie gratuită;
169 de persoane cu dizabilități – servicii de protezare dentară gratuită.
Au fost achiziționate și distribuite 108 tensiometre vorbitoare, în sumă de 67 197 de lei (buget municipal) pentru persoanele nevăzătoare, membrii Organizației Teritoriale din municipiul Chișinău, Asociația Obștească „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”;
servicii de protezare oculară pentru 13 persoane, în sumă de cca 39000 de lei, în cadrul Programului municipal de susținere a persoanelor cu deficiențe de vedere.

Primăria Chișinău a declarat anul 2024 – Anul accesibilității în municipiul Chișinău, ce reprezintă o inițiativă și un angajament intersectorial de dezvoltare și fortificare a domeniilor sociale, pentru creșterea calității vieții chișinăuienilor, inclusiv prin îmbunătățirea accesibilității în diferite aspecte ale vieții urbane.

Logo_MAN_CEBAN