TERENURI DE JOACĂ

separator
Botanica Buiucani Centru Ciocana Rîșcani
1 str. Botanica Veche, 43/1 str. G. Tofan, 6 bd. D. Сantemir, 5 str. Igor Vieu, 18 bd. Gr. Vieru, 22/4
2 str. Burebista, 36/2 str. Paris, 40 str. Ialoveni, 62A bd. Mircea cel Bătrîn, 7 bd. Moscovei, 13/1
3 c. Bacioi, Grădinița nr. 101 str. I. Creangă, 55 bd. C. Negruzzi, 6 bd. Mircea cel Bătrîn, 5/2 bd. Moscovei, 14/2 (Grădinița nr. 118)
4 bd. Dacia, 16/2 str. Ion Neculce, 63 str. A. Șciusev, 55 str. Igor Vieu, 14 bd. Moscovei, 2 – Alecu Russo, 1/2
5 bd. Dacia, 21 str. Alba Iulia, 192 str. Drumul Viilor, 43 str. M. Sadoveanu, 4/7 bd. Moscovei, 20/3
6 bd. Dacia, 3/2 str. Alba Iulia, 184 str. Academiei, 15/2 str. Al. Russo, 18/1 Liceul „Kiril și Metodiu”
7 bd. Dacia, 38/5 șos. Balcani, 4/2 str. Lech Kaczynski, 10/2 str. Maria Drăgan, 1 str. Aerodromului, 2
8 bd. Dacia, 38/8 șos. Balcani, 6/2 str. Ialoveni, 102/1 str. M. Sadoveanu, 6 str. Aerodromului, 6 – str. D. Rîșcanu, 1b-1
9 bd. Dacia, 42 str. N. Costin, 59 str. Hîncești, 60/1 str. P. Zadnipru, 18 str. Albișoara, 14
10 bd. Dacia, 60/5 str. I. Pelivan, 11 bd. C. Negruzzi, 5 bd. Mircea cel Bătrîn, 27/3 str. Albișoara, 76
11 Grădinița nr. 103 str. V. Lupu, 19 str. Ialoveni, 100/1 bd. Mircea cel Bătrîn, 31/4 str. Albișoara, 80/6
12 Grădinița nr. 123 str. V. Lupu, 87 str. V. Alecsandri ,17 str. Igor Vieru, 16 str. Albișoara, 84/3
13 Grădinița nr. 44 str. Ion Creangă, 78 str. Ismail, 92/1 str. Igor Vieru, 19 str. B. P. Hașdeu, 4
14 str. Dimineții, 51В str. Calea Ieșilor, 61/6 bd. Iu. Gagarin, 7 str. Voluntarilor, 16/1 str. Bogdan Voievod, 6/1
15 str. Dimineții, 63 str. I. Neculce, 19 str. Mitropolit Varlaam, 73/75 c. Bubuieci str. Doina, 150
16 str. N. Zelinski, 5/2 str. Calea Ieșilor, 59/1 str. V. Dokuceaev, 2 or. Vadul lui Vodă , str. Balneară, 1 str. Doina, 98
17 str. Independenței, 14/4 str. Calea Ieșilor, 19 str. Bulgară, 35 str. Al. Russo, 55 str. Florica Niță, 2
18 str. Independenței,5 str. G. Alexandrescu, 17 bd. Iu. Gagarin 1 str. Al. Russo, 55/4 str. Florilor, 28/3
19 bd. Cuza Vodă, 14 str. I. Pelivan, 32/2 str. Grenoble, 153/1, Grădinița, 175 bd. Mircea cel Bătrîn, 17 str. Gh. Madan, 46/3
20 bd. Cuza Vodă, 15/1 str. Calea Ieșilor, 7 str. Ialoveni, 98 str. Ginta Latină, 23 str. Grădinilor, 23
21 bd. Cuza Vodă, 17/4 str. Alba Iulia, 2-4 str. Lech Kaczynski, 2/3 str. Maria Drăgan, 26/3 str. Grădinilor, 58
22 bd. Cuza Vodă, 19/4 str. Alba Iulia, 91 str. Mitropolit Varlaam, 67 str. Ginta Latină, 15 str. Kiev, 14/2, 12/1
23 bd.Cuza Vodă, 27/2 str. Liviu Deleanu, 2 str. P. Ungureanu, 17, (LT “Vasile Lupu”) str. Ginta Latină, 19 str. M. Basarab, 9/2
24 bd. Cuza Vodă, 3/2А str. Liviu Deleanu, 11 or. Codru, str. Jubiliară, 40, Grădinița 194 str. Maria Drăgan, 26/3A str. Mircești, 22/2
25 bd. Cuza Vodă, 41/2 str. O. Ghibu, 3 str. Academiei, 10 str. N. M. Spatarul, 11/9 str. Miron Costin, 10
26 bd. Cuza Vodă, 7/1 str. Piața Unirii Principatelor, 1-3 str. Costiujeni 3/2, or. Codru str. AL. Russo 24 str. Miron Costin, 19/3, 19/4
27 șos. Muncești, 54 str. V. Lupu, 55 str. M. Eminescu 56 str. N. M. Spătarul, 19/3 str. Miron Costin, 20
28 șos. Muncești, 782/2 or. Durlești, str. Chimiștilor, 5-7 or. Codru, str. Grenoble, 130/2 str. P. Zadnipru, 4/1 str. N. Dimo, (parcul Rîșcani)
29 șos. Muncești, 808 s. Ghidighici, str. Al. Mateevici 6-8 str. I.C. Suruceanu, 73/3 str. Voluntarilor, 12 str. N. Dimo, 11/3
30 șos. Muncești, 814 str. N. Costin, 63 str. Gh. Asachi, 71/6 str. Igor Vieru, 9 str. N. Dimo, 29/2, 31/2
31 str. Negru Vodă, 111 str. L. Deleanu, 5, 5/2, 5/3 str. Melestiu, 16 str. M. Sadoveanu, 28 str. Pajurii, 11
32 str. Pandurilor, 21 str. V. Lupu, 89 (Grădinița 181, Alba Iulia) str. Valea Rădiul, 11 str. Ginta Latină, 5 str. Romană, 2/2, 4/1
33 str. Pandurilor, 70/1 str. Alba Iulia 89/2 str. Academiei, 10 str. N. M. Spătarul, 21/3 str. Studenților, 12/3
34 Parcul “S. Lazo” str. Gh. Madan, 60 “Gimnaziul Trușeni” or. Codru, str. Costiujeni, 3/2 str. Igor Vieru, 8 str. Studenților, 7/3
35 str. Salcîmilor, 22/2 str. Alexandru cel Bun, 5, or. Durlești str. M. Eminescu, 56 str. N.M. Spătarul, 23 str. T. Vladimirescu, 1/2 str. A. Doga, 36
36 str. Teilor, 6 str. Gh. Asachi 64/2 (Grădinița nr. 8) or. Codru, str. Grenoble 130/2 bd. Mircea cel Bătrîn, 15/1 str-la. Studenților, 2/1
37 str. N. Titulescu, 34 str. Doina și Ion Aldea- Teodrovici 8/2 (Grădinița, nr. 62) str. I. C. Suruceanu 73/3 or. Vadul lui Vodă str-la. Studenților, 7/1
38 str. Trandafirilor,15 str. Calea Ieșilor (parcul Alunelul) str. Asachi 71/6 str. Vadul lui Vodă, 72 or. Cricova, str. Luceafărul, 1
39 str. Trandafirilor, 31/7 str. I. Creangă (“Codreanca”) str. Melestiu 16 str. Uzinelor, 152 c. Stăuceni, str. Unirii, 20
40 str. Trandafirilor, 5/2 or. Vatra str. Valea Rediul 11 str. M. Sadoveanu, 2/2 c. Grătiești (str. Mihai Eminescu, 1)
41 bd. Traian, 19/3 or. Durlești str. P. Zadnipru, 14 bd. Moscova, 12/2
42 bd. Traian, 8/1 str. I. Neculce 5-3 str. V. Vărzaru, 5/1 bd. Moscova 5, 5/2, 7, 7/1, 7/1, 9
43 str. Hristo Botev, 7/1 str. O. Ghibu 2/2 str. Maria Drăgan, 4/1 str. A. Doga, 32/2, 32/8, 32/7
44 str. Cetatea Albă, 143 str. Alba Iulia 5 str. M. Sadoveanu 28 str. A. Pușkin, 44
45 bd. Dacia, 22/2 str. Calea Ieșilor 47/2 str. Ginta Latină 5 str. Albișoara, (scuarul de lîngă lac)
46 șos. Muncești, 800 str.  Calea Ieșilor 51/3 str. N.M Spătarul 21/3 str. Calea Orheiului, 109/3
47 str. Botanica Veche, 8 str. Sălcuța 16 str. Igor Vieru 8 str. Florilor, 16/1, 16/2, 18/2
48 str.Valea Crucii, 4 Str. Calea Ieșilor (parcul Alunelul) str. N.M. Spătarul 23 str. Florilor, 6/2
49 bd. Dacia, 29 str. I. Creangă (“Codreanca”) bd. Mircea cel Bătrîn 15/1 str. Gh. Madan, 87/1, 87/2
50 str. Zelinski, 33/1 or. Vatra or. Vadul lui Vodă str. Gh. Madan, 89/3 Socoleni 11
51 str. Ioan Vodă Viteazul, 13 or. Durlești str. Vadul lui Vodă 72 str. Miron Costin, 14
52 str. Independenței, 24/1 str. I. Neculce, 5-3 str. Uzinelor 152 str. N. Dimo, 12
53 str. Cuza Vodă, 24 str. O. Ghibu, 2/2 str. M. Sadoveanu 2/2 str. N. Dimo, 13/3, 15/2,
54 șos. Muncești, 240 str. Alba Iulia, 5 str. P. Zadnipru 14 str. A. Saharov, 4
55 str. Pandurilor, 16 str. Calea Ieșilor, 47/2 str. Varzarului 5/1 bd. Moscovei 12/2
56 str. Pandurilor, 53   str. Calea Ieșilor, 51/3 str. Maria Drăgan 4/1 bd. Moscovei 5, 5/2, 7, 7/1, 7/1, 9
57 s. Dobrogea str. Sălcuța, 16 str. A. Doga 32/2, 32/8, 32/7
58 str. Sarmizegetusa, 37/4 str. A. Pușkin 44
59 str. N. Titulescu, 39  str. Socoleni 11
60 str. Trandafirilor,29/1 str. C. Orheiului 109/3
61 str. Cetatea Albă, 170 str. Florilor 16/1, 16/2, 18/2
62 str. Botanica Veche, 8 str. Florilor 6/2
63 str. Valea Crucii, 4 str. Gh. Madan 87/1, 87/2
64 bd. Dacia, 29 str. Gh. Madan 89/3
65 str. N. Zelinski, 33/1 str. Miron Costin 14
66 str. Ioan Vodă Viteazul, 13 str. N. Dimo 12
67 str. Independenței, 24/1 str. N. Dimo, 15/2
68 bd. Cuza Vodă, 24 str. N. Dimo 13/3
69 șos. Muncești, 240
70 str. Pandurilor, 16
71 str. Pandurilor, 53
72 str. Cetatea Albă, 170
73 str. Sarmizegetusa, 37/4
74 str. N. Titulescu, 39
75 str. Trandafirilor, 29/1
pentru_md