Angela Cutasevici, la Forumul Social Urban: Primăria Chișinău oferă și alte servicii gratuite, inclusiv un incubator municipal de afaceri pentru dezvoltarea industriilor culturale, creative și sectorul IT

ion_cebananjela_cutasevich

Primăria Chișinău investește în educație pentru o comunitate mai bună, învățarea pe tot parcursul vieții și modernizarea infrastructurii. În cadrul panelului „Chișinău – oraș care învață” din cadrul Forumului Social Urban 2023, Angela Cutasevici a vorbit despre importanța educației și despre eforturile Primăriei de a spori calitatea educației. Primăria a investit în modernizarea infrastructurii școlare și preșcolare, în crearea de oportunități de învățare pe parcursul vieții, în digitalizarea sistemului educațional și în asigurarea unui proces de studii echitabil, sigur, modern și incluziv.


„Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii de piață bazate pe tehnologie și pentru a promova integrarea socială și participarea în procesele democratice a tuturor cetățenilor”, a spus Cutasevici.

Ea a mai spus că prin promovarea unei educații de calitate pe tot parcursul vieții, se oferă acces echitabil și sporit la educația formală în instituțiile municipale.


Primăria a creat rețeaua Centrelor Municipale de Tineret Chișinău, care oferă servicii și programe pentru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 40 de ani. În prezent, există cinci centre de tineret, câte unul în fiecare sector, beneficiari ai centrelor fiind peste 16 000 de tineri, care au acces la peste 20 de programe.


De asemenea, Primăria a creat un Centru Municipal de Învățare și Educație a Adulților în parteneriat cu DVV International Moldova, care este primul hub educațional inovativ din Republica Moldova, ce asigură accesul cetățenilor din municipiu la oportunități de învățare și educație de calitate a adulților. Pentru anul 2023, Primăria estimează instruirea a 3000 de beneficiari.


„Pentru a facilita accesul la educație și învățare a adulților, Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu DVV International Moldova a lansat în luna aprilie, curent, primul Centru Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Republica Moldova. Astfel, realizăm cel de-al patrulea obiectiv al Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă”, a declarat Cutasevici.


Orașul Chișinău a devenit membru al rețelei globale UNESCO a orașelor care învață în anul 2020, odată cu alte 54 de orașe din 27 de țări.

Primăria Chișinău a creat o rețea de Centre Municipale de Tineret pentru a oferi servicii și programe gratuite tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 40 de ani. Actualmente sunt deschise 5 centre de tineret, unul în fiecare sector al orașului. Beneficiarii centrelor sunt peste 16.000 de tineri, care au acces la peste 20 de programe, inclusiv formarea în IT, dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare, și cunoașterea tradițiilor naționale.


Primăria Chișinău oferă și alte servicii gratuite, inclusiv un incubator municipal de afaceri pentru dezvoltarea industriilor culturale, creative și sectorul IT, programe de promovare a unui mod sănătos de viață, un Forum Municipal dedicat competențelor secolului XXI și o platformă de educație online cu peste 8000 de lecții video în baza curriculumului național.
Primăria Chișinău depune eforturi pentru a crea condiții și oportunități pentru educația și învățarea adulților, iar împreună cu colegii din rețeaua UNESCO caută idei de aplicat pentru Chișinău.

Logo_MAN_CEBAN