Ion Ceban: Strada Albișoara va fi reparată după ce va fi evaluată situaţia reţelelor tehnico-edilitare

ion_ceban_grupa_lukru

Starea reţelelor tehnico-edilitare pe mai multe străzi din capitală, inclusiv pe Albişoara, stradă care urmează să intre în reparaţie, va fi examinată de un gup de lucru, din care fac parte reprezentanţii tuturor gestionarilor de reţele, dar şi ai serviciilor municipale.
Astăzi membrii grupului au fost la fața locului.

Astfel, pe parcursul a 3 zile, fiecare gestionar urmează să prezinte planurile investiţionale de durată pe anumite străzi, iar pentru str. Albişoara va fi prezentată starea actuală a reţelelor existente şi necesitatea de reparaţii sau reamplasare a acestora. Lucrările de reparaţie a str. Albişoara urmează să înceapă, după încheierea contractului cu antreprenorul general desemnat de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”. În acest scop sursele financiare au fost alocate de către guvern.

Potrivit primarului general, Ion Ceban, Primăria Chişinău urmează să efectueze lucrările ce ţin de amenajarea trotuarelor, instalarea iluminatului public, curăţarea canalizării pluviale şi a albiei râului Bîc, pentru a evita inundaţia străzii la căderea precipitaţiilor.

Actualmente municipalitatea identifică surse financiare pentru schimbarea unor porţiuni de ţevi de apă şi canalizare, pe unele tronsoane din str. Albişoara.

,, Înainte de a începe reparaţia unei străzi, este nevoie de a cunoaşte care este situaţia reţelelor tehnico-edilitare dar şi alte aspecte, pentru a nu stopa ulterior lucrările de reabilitare şi pentru a cheltui eficient sursele financiare. Lucrările tuturor serviciilor trebuie să fie coordonate şi organizate. Doar conlucrând, comunicând şi acţionând planificat şi responsabil, vom avea străzi reparate calitativ, pe care nu va mai trebui de intervenit mulţi ani”, a conchis edilul capitalei.

Logo_MAN_CEBAN